lär dig mer varje dag

Svensk ekonomi

Jag har skapat denna lilla webbplats endast för personliga ändamål och för att dela med mig av mina studier.

Mitt ekonomibetyg

Ekonomiska indikationer

Resurser och länkar

Min syn på den globala ekonomin:
En djupdykning i makrotrender och finansiella förväntningar

Ekonomisk rapport april - maj 2024

Sammanfattning

Globala finansiella marknader:
De ledande aktiemarknaderna har fortsatt att återhämta sig de senaste veckorna, drivna av positiva företagsnyheter och lägre räntor. Detta har i sin tur lett till en försvagning av dollarn globalt och drivit upp råvarupriser, inklusive koppar. Denna utveckling stärker vår positiva syn, men risken för ökade handelsspänningar kvarstår som en betydande faktor.

Euroområdet:
Ekonomin bekräftade sin återhämtning under de första tre månaderna av 2024. Dessutom fortsatte förväntningsindikatorerna att förbättras, vilket tyder på att regionen börjar lämna den nästan stagnerande fasen som pågick sedan slutet av 2022.

Global ekonomi

Förbättrade utsikter - vilka risker finns?

Internationella valutafonden (IMF) har justerat upp sin prognos för den globala ekonomins tillväxt under 2024 till 3,2 %. Detta beror till stor del på USA
ökade motståndskraft och en måttlig återhämtning i Europa, medan tillväxten i Kina förväntas vara något långsammare. IMF ser att de globala riskerna är mer balanserade, men varnar för potentiella geopolitiska och handelsrelaterade spänningar, en kraftigare nedgång i Kina, ihållande inflation och försämrad offentlig ekonomi i flera länder.

Det globala sammansatta PMI, en av de främsta ledande indikatorerna för global aktivitet, förbättrades igen i april och nådde 52,4 punkter, vilket är den högsta nivån på tio månader. Detta visar på ytterligare framsteg inom tjänstesektorn, vilket mer än kompenserar för en något svagare signal från tillverkningssektorn. Sammantaget visade denna förbättring på ökningar i produktion, nya affärer och exportorder, vilket bekräftar handelns återhämtning.

Vad utlöste den ökade optimismen på de internationella finansmarknaderna?
Räntorna på statsobligationer föll generellt under de senaste fyra veckorna, med en tydlig nedgång på 20 punkter för tioårsräntan till 4,43 %, och tvåårsräntan minskade med 16 punkter till 4,84 %. Denna utveckling berodde på marknadens ökade sannolikhet för en räntesänkning från Fed i september. Trots denna nedgång ligger räntorna fortfarande under våra jämviktsvärden, vilket indikerar ett betydande fallpotential, särskilt på medellång och lång sikt.

De ledande aktieindexen fortsatte också att stiga, med S&P 500 som nådde över 5 300 punkter och ett nytt historiskt högsta värde. Detta drivs av fallande räntor och fortsatt positiva företagsnyheter. Av de cirka 500 företag i S&P som rapporterade sina resultat överträffade 76 % förväntningarna, med hela 86 % inom tekniksektorn. Fusioner och förvärv samt aktieåterköp har också bidragit till optimismen. Vi uppskattar att S&P 500 kommer att nå ett jämviktsvärde på cirka 5 600 punkter i slutet av 2024.

Ökade handelsspänningar
President Joe Biden meddelade nya tullar på kinesiskt tillverkade varor, inklusive en fyrdubbling av tullarna på elfordon till 100 %, en fördubbling av tullarna på solpaneler till 50 %, och en tredubbling av tullarna på litiumbatterier till 25 %. Dessa åtgärder, tillsammans med tidigare protektionistiska åtgärder, ökar risken för förvärrade handelsspänningar. Vi bedömer att denna protektionistiska tendens främst drivs av:

Politisk stöttning av inhemska grupper.
Bekämpning av påstådda dumpningsmetoder.
Ökade geopolitiska spänningar.
Det är sannolikt att denna situation kommer att eskalera ytterligare framöver.

Euroområdet

Ekonomisk återhämtning i början av 2024
Regionens ekonomi växte med en årlig takt på 1,2 % under första kvartalet, vilket bekräftar preliminära uppgifter. Detta indikerar att regionen börjar lämna den nästan stagnerande fasen sedan slutet av 2022, med stöd av ett mer gynnsamt yttre klimat, förväntningar om lägre räntor och mildringen av energikrisen.

Ledande indikatorer visar på fortsatt återhämtning
Det sammansatta PMI, en ledande indikator för regional aktivitet, steg i april till 51,4 punkter, vilket är den högsta nivån på nästan ett år. Detta antyder att euroområdet börjar övervinna den stagnerande fasen sedan slutet av 2022. Rapporten visade ökade order för europeiska företag, återhämtning i sysselsättningen och ökad företagsförtroende. På sektornivå noterades störst optimism bland tjänsteleverantörer, medan tillverkningssektorn var mer pessimistisk. Sammantaget signalerar PMI-rapporten en måttlig ekonomisk återhämtning.

Europeiska centralbanken (ECB) nära att sänka räntorna?
Inflationstakten i euroområdet har fortsatt att avta och nådde 2,4 % i mars, vilket bekräftar en stadig avmattning sedan början av 2023. Detta ökar sannolikheten för att ECB kommer att sänka sina referensräntor under mitten av året, sannolikt i större omfattning än i USA. Detta kan leda till en ytterligare försvagning av euron mot dollarn.

Mario.

(Obs: Jag gör studien först på spanska och engelska, sedan översätter jag den till svenska.)

Mobirise

Om

Sverige

Sverige är ett land rikt på naturresurser, med stora reserver av skogar, mineraler och vattenkraft. Dessa resurser har varit avgörande för utvecklingen av Sveriges ekonomi.

Sverige är också ett land med en hög utbildningsnivå och en välutbildad arbetskraft. Detta har hjälpt landet att attrahera utländska investeringar och utveckla en konkurrenskraftig ekonomi.

Ekonomiska indikationer

Source: Statistics Sweden & Riksbanken

3,9%

Inflationstakt enligt KPI

april 2024 jämfört med samma period föregående år

2,3%

Inflationstakt enligt KPIF

april 2024 jämfört med samma period föregående år

8,4%

Unemployment rate (smoothed and seasonally adjusted)

april 2024

3,75%

Policy rate.

Gäller från den 15 maj 2024.

Sveriges viktigaste ekonomiska sektorer

Tjänstesektorn är den största sektorn i Sveriges ekonomi

Den omfattar en breda verksamhet, bland annat finans, försäkring, fastigheter, uthyrning och leasing, parti- och detaljhandel, transport och lagring, boende och matservice, information och kommunikation, samt professionella, administrativa och stödtjänster.

Industrisektorn är den näst största sektorn i Sveriges ekonomi

Den omfattar tillverkning av maskiner och transportutrustning, kemikalier, skogsprodukter, livsmedel och drycker, metallprodukter, textilier och kläder.

Sektorn för jordbruk, skogsbruk och fiske är den minsta sektorn i Sveriges ekonomi Income

Den omfattar produktion av grödor, boskap, skogsprodukter och fisk

Mobirise Website Builder

Antal företag i Sverige
1.229.302

Det finns cirka 1 200 000 företag i det svenska näringslivet. Företagen är en viktig drivkraft för den ekonomiska tillväxten i en ekonomi. Över tiden har antalet företag ökat, men det är inte alltid lätt att veta exakt hur många företag som finns i det svenska näringslivet. Det handlar till stor del om vad som anses vara ett företag.
Senast uppdaterad: 2024-02-12
Webbkälla ekonomifakta.se

Antal företag och antal anställda per storleksklass

Antal företag och anställdaAntal företagAntal anställda
Enmansföretag (0)919 520 0
Medelstora företag (50-249) 7226702 437
Mikroföretag (1-9) 260 337 645 252
Små företag (10-49) 40 857 807 162
Stora företag > 250 1 362 1 205 137
Totalt 0 - > 250 1 229 302 3 359 988

Rapporten inkluderar endast privata och utländska företag registrerade som, aktiebolag, handels eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Statliga företag och andra mindre traditionella företag, såsom bostadsföreningar och bostadsområden, ingår inte i dessa statistik. Företag inom traditionellt offentliga sektorer, såsom försvar och offentlig förvaltning, är också uteslutna.

Källa: SCB - Företagsregistret
Antal företag och anställda år 2023

INFORMATION

Resurser och länkar jag delar

Detta avsnitt ger data som jag arbetar med från olika intresseområden.
Jag hoppas att det är av intresse för dig

Infografisk

Statistik om artificiell intelligens 2023/2024.
Ladda ner den här

E-post: mario@klickmann.se
Telefon: +46 (0) 708 360 022
Blogg digitalnetworking.club

Webbplatsen designad av Mario