Om mig

Mario Contreras

Lång erfarenhet av projektledning inom kundtjänstområden.
Med stor kunskap inom utveckling och administration. Min erfarenhet har bidragit till en omfattande kompetens, inklusive stor erfarenhet av relationsbyggande och effektiv ledning.

Manifest

Jag har stort kulturintresse och uppskattar den starka arbetsmoral och vikt som läggs vid utbildning och personlig utveckling i Sverige.
Med gedigen yrkeserfarenhet är jag övertygad om att jag kan bidra positivt till svensk ekonomi och samhälle. Engagerad i att lära mig svenska och anpassa mig till den lokala kulturen ser jag fram emot möjligheten att utveckla mig själv ytterligare professionellt och personligt här i Sverige.

Erfarenhet

2022 12

Konsult
Yaytrade (e-commerce) , Jönköping - OPG

Stödde back office, katalogiserade produkterna och lade in dem i systemet, samt stöttade paketerings och fraktområdet för inköp som genererades av kunder via online butiken.

2022 11

Konsult
Kongsberg Automotive, Mullsjö - OPG

Stöttade kvalitetsavdelningen med granskning och kontroll av en tillverknings detaljer inför montering.

2022 09 - 2022 11

Konsult
Ocab, Jönköping - OPG

Som saneringstekniker för privata installationer och främst inom
Jönköping Energi.

2020 10 - 2022 09

Konsult
Flokk, Nässjö - OPG

- Montering inom produktionsområdet.

- Utveckling av användarmanualer för de olika produktionsområdena.

2013 - 2019

Kommersiell chef
Klickmann - Chile

- Implementering av strategier och processer som säkerställer framgång för företaget.
- Träning och ledning av team.
- Prospektering och övervakning av säljkretsen.
- Effektiv coachning och kontinuerlig träning för team.
- Utbildning i användning av olika program.
- Övervakning av prestanda och produktivitetsindikatorer för personal och avdelningar.

2004 - 2013

Driftschef och kvalitetskontroll
Falabella - Chile

Jag arbetade i cirka nio år på Falabella i Chile, en av de största detaljhandelsföretagen i Latinamerika, med närvaro i Peru, Argentina, Colombia och andra länder.

Jag utvecklades inom området för operationer för att hantera kontaktcenter-området för huvudkontoret och tillhandahålla dessa tjänster för alla företag inom Falabella-koncernen. Därför har jag omfattande kunskap om detaljhandelsbranschen.
Utöver att implementera nödvändiga teknologier och plattformar har jag erfarenhet av att hantera olika områden, samordna och leda olika team som tekniker, ingenjörer och kvalitetskontrollgrupper.

Jag hanterar olika dataverktyg och jag har lång erfarenhet som teamledare, projektledare och business controller. Alltid med fokus på ledningstänkande av externa och interna kunder.

- 2005 Ansvarig för callcenterdesign, av 160 arbetsstationer
- 2006 Ansvarig för design och konstruktion av call center med 180 arbetsstationer
- Expansions och sammanslagningsprojekt av alla callcenter i en enda byggnad, vilket minskar hyreskostnaderna och centraliserar verksamheten.
- 2011 Ansvarig för design och uppförande av företagsbyggnaden där call center med 850 arbetsstationer för företagets olika verksamheter finns
- Administration av 1600 agenter, arbetsledare och chefer för 10 callcenter i företagsbyggnaden
- Utveckling av drifthandboken för standardisering av driften av callcenter i Argentina, Peru och Colombia

Utbildning

1986 -1990

Företagsledning - Chile

Professionell utbildning i projektledning och administrativ vetenskap, med särskild tonvikt på företagsledning och affärsmarknadsföring, med analytisk, innovativ och etisk mening.
Att leda strategier och fatta beslut baserade på analytiska visioner för att organisera, identifiera svårigheter, föreslå lösningar och effektivt distribuera åtgärder inom affärsområdet med särskild tonvikt på planering, implementering och kontroll av omfattande kommersiella och marknadsförings hanteringslösningar.
Utbildad att visualisera ett integrerat panorama av organisationer, vilket gör det möjligt att skapa institutionella strategier som kan förändra verkligheten, hantera förhandlingar och leda arbetsgrupper på ett kreativt sätt.

2008

Ledarutbildning - Chile

Kursinriktad för att förstå hur organisationen, beteendet hos individer och grupper i den fungerar. Det fokuseras på att utveckla min förmåga att förstå mitt eget tänkande och det team jag leder, för att utnyttja lagets talang och minimera bakslag för att förbättra prestationerna. Det utvecklar också på självkännedom och teamförståelse för effektiv ledarskap i normala och krissituationer.

2008

Arbetsgrupp kurs - Chile

Kursen fokuserar på att utveckla nyckelfärdigheter för lagarbete. Bland dem finns självkänsla, ledarskap, assertiv kommunikation och förmågan att veta hur man lyssnar. Genom kursen kommer deltagarna att kunna lära sig hur man främjar en positiv arbetsmiljö, förbättrar beslutsfattande och stärker mellanmänskliga relationer inom arbetslaget. Tekniker för att lösa konflikter och förbättra samarbetet mellan teammedlemmar kommer också att utforskas.

Aktuella distanskurser - 2023

2022 -2023

Diploma in Information Technology Management - Allison 

IT in Information Technology Management. Pågående studier.

2023

A.I.

Digital Skills: Artificial Intelligence

2023

A.I.

Business & the Future of Work.

Språk

Språknivåer

Spanska: Modersmål.
Engelska: Professionell nivå.
Jag läser just nu svenska SFI, samt andra kurser som Babbel, praktik hos lärare. Konversations, läs och skrivnivåerna blir bättre och bättre.

Spanska (modersmål)

%

Engelska

%

Svenska

%

Tack vare min erfarenhet och utbildning kan jag arbeta inom följande områden.

Huvudområden av expertis

Administrering

Inom förvaltningsområdet administrerade jag till exempel i 9 år Falabellas grupps callcenter i Chile.

IT Business Analyst

I Falabella i Chile, kontaktcenterområde, optimering av IT-resurser, i enlighet med den ökade efterfrågan på tjänster.

Kvalitetskontroll (QA)

Ansvarig för Quality Assurance (QA)-avdelningen i Falabella, genom vilken kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls till externa kunder mäts.

Projektledning

Som projektledare på Falabella fick jag ta på mig denna roll på grund av min erfarenhet, så jag ledde konstruktionen av tre callcenter.

IT

Implementering av lösningar för kontaktcenter i Falabella, samt för implementering av IT-lösningar i Klickmann för digital marknadsföring.

Digital marknadsföring

Digital byrå start-up, innebär utveckling av produkter och tjänster. Seo specialisering, presta shop e-handelsplattform, webbdesign. 

Upplevelse detaljer

Inom förvaltningsområdet administrerade jag till exempel i 9 år Falabellas grupps callcenter i Chile. Detta innebar att jag hanterade anläggningarna och leverantörerna, begäran av budgetförslag, skapande av upphandlingar, förvaltning av budgeten, kontroll och redovisning av kostnadsassocierade med vårt område.

Det viktigaste var att jag lyckades bidra till välbefinnandet för våra interna kunde som ger service till våra externa kunder genom den teknologiska plattformen som var installerad i anläggningarna, som jag var ansvarig för att planera och anpassa.

Jag fick även möjlighet att leda ett företag på mitt nästa jobb, Klicknann, IT-företag och digitalbyrå.

I Falabella i Chile, kontaktcenterområde, optimering av IT-resurser, i enlighet med den ökade efterfrågan på tjänster.

I rollen som Business Controller ansvarade jag även för offertförfrågan, kostnadskontroll och redovisning av vårt område, hanterade data från alla kontaktcenter för att generera rapporter för beslutsfattande. Jag utvärderade kvaliteten på tjänsten, utbyggnaden av IT-tjänster och ständiga förbättringar. Detta ledde till planeringen av den globala investeringsbudgeten för byggandet av det nya och största kontaktcentret, med betydande kostnadsbesparingar för Falabella-gruppen. Jag skapade också riktlinjerna för att skapa en verksamhetsmodell som skulle fungera i alla länder.

Jag ansvarade även för den internationella faktureringen av Falabellas kontaktcentertjänster till Argentina, Peru och Colombia genom företagets interna system, där jag registrerade faktureringskostnaderna för varje månad. Detta gäller även alla affärsenheter som får kontaktcentertjänster.

Jag ansvarade även för ekonomiområdet på Klickmann, inklusive kundfakturering och leverantörshantering.
På användarnivå är jag medveten om implementeringen av övervakning och visualisering i en dashboard av sociala nätverk, analys, marknadsföring, försäljning, support: all din data tillsammans på Cyfe-plattformen.


Ansvarig för Quality Assurance (QA)-avdelningen i Falabella, genom vilken kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls till externa kunder mäts. För detta utvecklades strategier för att mäta nyckeltal (KPI), för varje kontaktcenter, 9 företag vid den tiden, till exempel resebyrå, bank, falabella.com med flera.

Upprättande av rapporter som ska presenteras i möte med cheferna för respektive kontaktcenter.
Att vara viktigt eftersom det visar prestation och uppmärksamhet till den externa kunden.
Fokus "lösning vid första kontakten".

Som projektledare på Falabella fick jag ta på mig denna roll på grund av min erfarenhet, så jag ledde konstruktionen av tre callcenter. Det största var en uppgift på ett år. Från att skapa konceptet att samla alla callcenter i en enda plats för att minska kostnader och amortera investeringen under flera år, fördelat mellan företagens verksamheter som behövde tjänsten, eftersom kostnaden för att outsourca tjänsten var för hög.

Min uppgift var att planera projektet, upphandla och sedan genomföra det genom att övervaka de olika specialiteterna som krävs för att bygga en anläggning av denna storlek. De andra två callcentren var på våningar i byggnader, medan detta var en hel byggnad som rymde 850 arbetsplatser, samt chefskontor, matsal, parkering, privat vårdcentral, datacenter och backup-ström innan strömavbrott.

Administration för implementering av kontaktcenterlösningar såsom intern supportadministration för Alcatel, Nortel, Genesys plattformar till interna kunder i Falabella.
Forskning och implementering av lösningar för digital byrå såsom e-handelsplattform, webbutvecklingsplattformar, analys, för digital byrå.
Utveckling av Falabella Groups kontaktcenter driftsmanual för att förena plattformar och tjänster, hantera och hantera centralt.

På användarnivå har jag kunskap om implementeringen av Moodle LMS e-lärande plattform.
Implementering av ZOHO CRM,


Digital byrå start-up, innebär utveckling av produkter och tjänster. SEO specialisering, Presta Shop e-handelsplattform, webbdesign. Personalutbildning i användning av digitala verktyg. Aktivera sociala medier, Google analytics för kunder.

På användarnivå har jag kunskap om att implementera Prestashop e-handelssystem, webbutveckling på Weebly. Mobirise och Wordpress plattformar. Hootsuite, plattform för att hantera sociala nätverk.

VOLONTÄRARBETE

Han har haft möjlighet att träffa två organisationer där han har deltagit och lärt sig samtidigt.

Cirkelledare

NBV Nässjö: 2020 - 2021

Undervisning i program som Excel, Word och e-mail. Introduktion i datakunskap för att få ut mer av Internet och ökad digital kompetens.

Digital konsult

Los Suecañoles Stockholm: 2020

Ansvarig för genomförande, underhåll och ständig förbättring av det digitala projektet (för närvarande) https://lossuecanoles.org

Personliga skickligheter

 • Empatisk
 • Pålitlig
 • Engagerad
 • Kreativ
 • Positiv
  Anpassningsbar

 • Produktiv
 • Kan fatta beslut

Tekniska
färdigheter

 • Microsoft Office
 • Användare på Mac och PC
 • CRM Zoho
 • Hootsuite
 • Webbdesign
 • Cyfe
  Prezi

 • Mind Maping
 • Microsoft project 
 • SEO

Några av mina inlägg på linkedin

Sweden

Lite av min erfarenhet som IT business analytiker och business controller

Låt oss prata om AI

Fram tills idag har den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI) haft en betydande....

Låt oss prata om processer på svenska.

Modellering av processer innebär att skapa en förenklad avbildning av en verklig process....

E-post: mcp2001@gmail.com
Telefon: +46 (0) 708 360 022
Blogg digitalnetworking.club

Webbplatsen designad av Mario